Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Kronika
Powrót
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku / 2021-01-28
POMIARY Podczas zajęć badawczych dzieci zaznajamiały się ze sposobami dokonywania pomiarów oraz kształtowały umiejętność szacunkowego porównywania płynów. Zadaniem dzieci było zmierzenie ilości płynów metodą "na oko" podczas zabawy "W rozlewni soku" określając, ile kubków soku zmieści się we wskazanym pojemniku.