Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Logopeda i Psycholog

Logopeda

p. Paulina Chojnowska

Czwartki i piątki godz. 8.00-16.00

Dyżur dla Rodziców: w czwartki godz. 8.00-9.00

p. Edyta Maciukanis

Poniedziałki i wtorki godz. 8.00 – 16.00

Dyżur dla Rodziców: w wtorki godz. 8.00-9.00 

 

Psycholog - p. Monika Suwała

Godziny pracy:

wtorki - godz. 7.15 - 14.15

czwartki - godz. 10.45 - 14.15

Dyżur dla Rodziców: wtorki 7.30-8.00

 

Uprzejmie prosimy o umawianie się na spotkania konsultacyjne osobiście lub przez e-dziennik.

 

Podczas zajęć w grupach starszych pani psycholog realizuje program „Przyjaciele Zippiego” . Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie
z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.