Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Agata Pietruszewska (gr. 4)

Z-ca przewodniczącego - Natalia Mannischeff (gr. 7)

Skarbnicy - Anna Tatarek (gr. 1), Anna Zajączkowska-Ciuk

Sekretarz -  

oraz Komisji Rewizyjnej: 

 

Kontakt do Rady Rodziców: rada.ppp2@gmail.com 


Miesięczną składkę 25 zł (jeśli w PPP nr 2 więcej niż jedno dziecko - każde 15) prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

Bank Santander 

Rada Rodziców Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 2

35 1090 1098 0000 0001 3540 4640


Tytułem: nazwisko dziecka/numer grupy