Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - Karina Pośpiech (gr. 2)

Z-ca przewodniczącego - Agata Pietruszewska (gr. 4)

Skarbnik - Anna Tatarek (gr. 1)

Z-ca skarbnika - Ewelina Baran (gr. 5)

Sekretarz -  Anna Morawska (gr. 1)

 

oraz Komisji Rewizyjnej: Aleksandra Góralska ( 7) oraz Natalia Mannischeff (gr. 8)

 

Kontakt do Rady Rodziców: rada.pozytywne2@gmail.com


Miesięczną składkę 25 zł (jeśli w PPP nr 2 więcej niż jedno dziecko - każde 15) prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

Bank Santander 

Rada Rodziców Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 2

35 1090 1098 0000 0001 3540 4640


Tytułem: nazwisko dziecka/numer grupy