Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Rekrutacja

Zasady Rekrutacji

- Rekrutacja do Pozytywnego Przedszkola nr 2 odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022” przygotowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Rekrutacja ta odbywa się za pośrednictwem platformy www.edu.gdansk.pl (bezpośredni link do rejestracji https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk,) na której Rodzice/Opiekunowie wypełniają wniosek.

- Wypełniony wniosek w systemie po wydrukowaniu wraz z załącznikami składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

- 1.03-12.03.2021 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

- 22.03.2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

- 23.03-29.03.2021 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy

- 31.03.2021 r. godz. 15.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Podczas rekrutacji sekretariat Przedszkola czynny:

- poniedziałek 9.00-17.00

- wtorek 8.30-16.00

- środa 7.00-15.00

- czwartek 9.00-16.30

- piątek 7.30-15.00

Zapraszamy!

 

POBIERZ PLIKI
Zasady rekrutacji  
Wyprawka  
Karta przedszkolaka  
Karta - dziennik elektroniczny