Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2
Rekrutacja

Zasady Rekrutacji

- Rekrutacja do Pozytywnego Przedszkola nr 2 odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023” przygotowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Rekrutacja ta odbywa się za pośrednictwem platformy www.edu.gdansk.pl (bezpośredni link do rejestracji https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Candidates/Add,) na której Rodzice/Opiekunowie wypełniają wniosek.

- Wypełniony wniosek w systemie po wydrukowaniu wraz z załącznikami składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

- 07.03-18.03.2022 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

- 30.03.2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

- 31.03-7.04.2022 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy

- 11.04.2022 r. godz. 15.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Podczas rekrutacji sekretariat Przedszkola czynny:

- poniedziałek 7.45-15.45

- wtorek 8.30-16.30

- środa 7.30-15.30

- czwartek 8.00-16.00

- piątek 7.00-15.00

Zapraszamy!

 

POBIERZ PLIKI
Zasady rekrutacji  
Wyprawka  
Karta przedszkolaka  
Karta - dziennik elektroniczny